op zoek naar je Ademruimte in je OuderRuimte...

                           Coaching/counseling voor ouders van kinderen met een (vermoeden van) beperking, stoornis of chronische ziekte

kind beschermd door bloemkelk

Zowel door mijn eigen ouder-zijn van een ‘zorgpuzzelkind’, als door mijn professionele loopbaan in contact met kinderen met 'bijzondere noden', heb ik tot in het diepste van mezelf en van mijn partner gevoeld wat dit anders-ouder-zijn allemaal kan betekenen. De zorg(en) voor en over je kind die maar blijven komen. Het puzzelen met tijd en middelen dat nooit ophoudt. De hoop dat je kind als elk ander kind een zo goed mogelijk leven zal leiden en de wanhoop dat het misschien niet zo zal zijn. Er is zoveel wat je bezighoudt, zoveel te doen en zoveel dat anders loopt dan de voorstelling die je had van je eigen vader- of moeder-zijn.

De nood om hierover een open en zinvol gesprek te hebben is vaak torenhoog, maar het is zo moeilijk om mensen te vinden die op een voor jou betekenisvolle manier willen en kunnen luisteren. Dit is luisteren naar jouw leven als ouder zoals jij het beleeft en betekenis geeft zonder vooroordelen. 

Daarom werk ik al enkele jaren aan het idee om “OuderRuimte” en “ouderruimtes” te ontwikkelen. De 'ouderruimtes' zijn de locaties waar de ouder kan op gesprek komen. elke ouder heeft echter ook een eigen OuderRuimte die bestaat uit je doen en laten, denken en voelen als ouder. En die kan door allerlei oorzaken niet 'goed' of 'goed genoeg' aanvoelen. Om die OuderRuimte van het anders-ouder-zijn beter te leren kennen, heb ik mij verdiept in jullie getuigenissen en in een brede waaier van inzichten die jullie kunnen helpen. Dit vormt de basis deze praktijk die ontstaan is in samenwerking met De Kanteling. Op regelmatige basis zal via hun site ook kennismakingsmomenten over 'AdemRuimte in de OuderRuimte' aangekondigd worden.

Handjes'Ademruimte in de OuderRuimte' biedt de mogelijkheid tot gesprekken over niet vanzelfsprekende gevoelens en gedachten in je ouder-zijn van je 'zorgpuzzelkind' zoals jij dit dagelijks beleeft. Er is 'iets', 'het' is zo moeilijk om dit aan anderen duidelijk te maken, 'dit' wil ik niet,... Deze gesprekken starten meestal individueel of met partner. Dit is echter de basisbouwsteen van het hervinden van ademruimte in je OuderRuimte. Hierover vind je meer onder Aanbod bij AdemRuimte.

Aansluitend hierop kan ook gekozen worden voor meer coachende gesprekken, eventueel samen met partner of familie of samen met andere ouders. Hiermee kunnen we samen je eigen ouder-zijn, namelijk je eigen OuderRuimte, dieper en breder verkennen: Wie of wat is belangrijk ook als het anders loopt? Wat drijft en motiveert je of houdt je tegen om verder te kunnen ? Wat heb jij nodig om verder te kunnen? Hierover vind je meer onder Aanbod bij Ontdekkingsruimte.

Tenslotte kan je ook als hulpverlener, teamverantwoordelijke of organisatie op zoek zijn naar expertise om het oudersensitief werken te bevorderen. Hierover vind je meer onder Aanbod bij Nieuwsgierig. Zie eveneens de link naar de bijscholing: Oudersitief werken